Aflivning

Michelle Aagaard spurgt 3 år siden

Hej
I går tog vi afsked med vores franske bulldog. Jeg sidder tilbage med et hav af spørgsmål.
Hvad hedder den medicin som hunden indledningsvist bliver bedøvet med? Som jeg forstår, er denne ikke stærk nok til at foretage operation under – altså hundens sanseapparat fungerer stadig til en sådan grad at den vil kunne opleve smerte, men uden mulighed for at kunne reagere på denne. Er der rigtigt forstået?
Kan man ramme ved siden af når aflivning væsken indføres direkte i hjertet? Og hvorfor vælger man dette? Det må alt andet lige være forbundet med kortvarig smerte for hunden?
Min hunds mundvige bevægede sig lidt flere minutter efter sidste injektion. Kan det tilskrives nerver/reflekser så længe efter døden burde være indtruffet?

Min mavefornemmelse omkring vores sidste farvel er helt forkert. Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke spise. Jeg tror vores lille hund led uden at kunne give udtryk for det.

1 Svar
Flemming Obling Staff svaret 3 år siden

Hej Michelle
Der findes en række forskellige præparater der enkeltvis eller i kombination med hinanden, kan bibringe hunden en tilstand af smertedækket bevidstløshed. Anvendelse af sådanne midler forud for indgivelse af en overdosis af et sovemiddel, kaldes præmedicinering, og da dyrlægen har flere valgmuligheder, kan jeg ikke svare på spørgsmålet om hvilke(t) præparat(er) der er anvendt som præmedicin. Til gengæld er jeg overbevist om, at jeres hund har været både bevidstløs og smertedækket, og bevægelserne i mundvigene, efter dødens indtræden, er ganske almindelige og absolut ikke tegn på smerte. Der kan endog opleves kraftige muskeltrækninger og respirationslignende aktiviteter, i nogen tid efter at hunden er død. Kaldet agonale reaktioner.
Den sovemedicin, som i overdosis anvendes til at afslutte livet, skal for at være aktiv og minimere bivirkninger, injiceres langsomt intravenøst ( i en blodåre ) eller intrakardialt ( i hjertet ). I disse præparaters godkendelse ( Produktresume) står der vedrørende injektion af lægemidlet: ” Injektion i en blodåre bør fortrækkes, og tilstrækkelig beroligende bedøvelse bør anvendes ,hvis dyrlægen vurderer det nødvendigt. Når injektion i en blodåre er vanskelig, og kun hvis dyb beroligende bedøvelse eller anæstesi er anvendt, kan det veterinære lægemiddel administreres i hjertet ( intrakardialt)”
Jeg føler mig ganske sikker på, at jeres dyrlæge har handlet efter disse forskrifter, og at jeres hund er sovet stille ind, uden nogen form for smerteoplevelse.
Med venlig hilsen
Flemming Obling