Kornfrit foder og stort hjerte

Dyrlægens BrevkasseKategori: Hjerte og kredsløbKornfrit foder og stort hjerte
Anonym spurgt 1 år siden

Hej
jeg har hørt at kornfrit foder kan give stort hjerte. Gør jeres foder det ? Og hvis ikke , hvordan undgår I så det?

1 Svar
Flemming Obling Staff svaret 1 år siden

Hej Jens
Anledningen til dit spørgsmål har formentling en reference til 4 status rapporter fra amerikanske Food and Drug Administration ( FDA ), hvori der rejses mistanke om, at kornfrit foder kunne være årsag til udvikling af forstørrede hjerter hos hunde ( og katte ). FDA er en stor og iøvrigt velrenommeret amerikansk myndighed, svarende til en blanding af vores danske Lægemiddelstyrelse og Fødevarestyrelse. Den amerikanske styrelse fik i perioden 2014 – 2018 et tiltagende antal anmeldelser fra dyreejere og dyrlæger om hunde og katte ,der udviklede et for stort hjerte ( Dilateret Cardio Myopati : DCM ). Mistanken til kornfrit foder, som mulig årsag til lidelsen, blev fremsat af FDA i en rapport fra november 2018, hvorefter antallet af indberetninger steg ganske markant. Sådanne markante stigninger sås også efter offentliggørelse af statusrapporter i april 2019 og juli 2020. Derefter faldt antallet af nye indberetninger, og selv efter seneste stausrapport fra november 2021 faldt antallet yderligere, for så at nærme sig 2014 niveauet, hvor det har ligget siden.
Allerede efter rapporten i november 2018 blev der fra både videnskabelig hold og producent interesser gjort opmærksom på mulige fejlslutninger og fejlkonklusioner hos FDA. På initiativ af FDA og Kansas State University blev der i september 2020 afholdt et videnskabeligt symposium, med deltagelse af forskere fra både myndigheder, universiteter og industri, samt klinikere med særlig indsigt i hjertelidelser hos hunde og katte. Konklusionen på mødet var, at der ikke var grundlag for at gøre kornfritfoder ansvarlig for udvikling af DCM hos hund eller kat, og at der blev formuleret relevante forsknings tiltag , som de involverede vil arbejde med fremover for ,om muligt ,at kunne afdække årsagen til udvikling af DCM, hos racer der normalt ikke belastes af en arvelig udgave af lidelsen. Senest har FDA den 23.december 2022 udsendt en meddelelse om, at man stopper med “jævnlige” opdateringer, og afventer en endelig konklusion på den videnskabelige udredning. 
Svaret på dit spørgsmål er ,jævnføre ovenstående, at der nu er enighed om, at kornfrit foder ikke giver anledning til udvikling af for stort hjerte hos hund eller kat, og salget af kornfrit foder , i USA , udgør iøvrigt over 40% af fodermarkedet og har vist stigende tendens i hele perioden 2014-2022. Excellentpet er uændret kornfrit.
Med venlig hilsen
Flemming Obling