Kan pindsvin tåle jeres Excellent_Pet og hvilet af produkterne

Dyrlægens BrevkasseKategori: FordøjelsessystemetKan pindsvin tåle jeres Excellent_Pet og hvilet af produkterne
webdesign Staff spurgt 5 år siden
1 Svar
webdesign Staff svaret 5 år siden

Hej Jonna Jespersen.

Vi har ingen kendskab til om pindsvin kan tåle Excellentpets Kattefoder, da det i sagens natur er udviklet og testet med henblik på anvendelse af katte.
Hvad der ligger bag dit spørgsmål fremgår ikke tydeligt, men for en sikkerheds skyld, skal jeg anføre , at fra dags dato kræver det Miljøstyrelsens godkendelse , at fungere som plejer for pindsvin.
Sakset fra Pindsvinevennerne i Danmark:
“Ny bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt træder i kraft den 1. juli 2019I henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1466 af 06. december 2018 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt) §§ 29 og 30 stk. 1, kræver det nu en tilladelse fra Miljøstyrelsen at pleje vildt omfattet af bilag 6, herunder pindsvin. Derudover følger en vejledning for vildtplejestationer, der angiver retningslinjerne for pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel.Det vil sige, det IKKE længere er lovligt at pleje tilskadekomment vildt, herunder pindsvin, jf. bilag 6 i Bekendtgørelsen – uden en tilladelse fra Miljøstyrelsen.”
Om din fodring er dækket af denne bekendtgørelse , ved jeg ikke , men under alle omstændigheder vil du kunne få værdifuld vejledning hos Foreningen Pindsvinevennerne i Danmark, ved at ringe til deres vagttelefon: 30141665

Med venlig hilsen
Flemming Obling